Vedtaket kan påklages. Klagen skal være begrunnet og framsettes  til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no.

FRIST: 16.07.2021

 

Vedlegg

Bestemmelser Holsbakkan 1-6 vedtatt 17.06.2021

Planbeskrivelse Holsbakkan 1-6 

Plankart Holsbakkan 1-6

Ilustrasjonsplan Holsbakkan 1-6 

ROS-analyse Holsbakkan 1-6

Støyrapport- støy fra vegtrafikk

Samlet Saksframstilling