Møtet er selvsagt åpent for publikum og du kan finne sakslisten her.