Som vanlig vil møtet bli overført på direkte  på  våre nettsider og hele saklisten leser du her.