Kommunikasjonsrådgiver skal forhåndsgodkjenne all bruk av kommunevåpenet og kommunelogoen. Misbruk av kommunevåpen er straffbart ifølge straffeloven § 165.

Bakgrunnen for valg av kommunevåpenet i Gausdal
Motivet bygger på kjente fjellformasjoner i kommunen, som Skeikampen og Langsua. Fjellene kjennetegnes ved en bratt kant mot sør som er fremkommet som resultat av en lang geologisk utvikling. Først har store bergartsflak glidd langsomt mot sør, ofte med tykke og motstandsdyktige lag som kvartsitt og sandstein over lettforvitrede lag av skifer. Forvitring og erosjon har så sørget for de karakteristiske brattkantene som man ser ekstra tydelig i Gausdal. Tegneren kalte sine motiv ”Fjellformasjon”, og det kan ses som en sølv eller snødekt fjellprofil mot blå himmel.
Kommunevåpenet er delt av blått og sølv ved enkelt trappesnitt skrått oppover. Våpenet ble godkjent ved kgl.res. 19.09.1986, og er tegnet av Inger Line Thallaug.

Skeikampen
Profilen av Skeikampen viser nært slektskap med motivet i kommunevåpenet.

 

logo.png