Antall stemmeberettigede: 4,850    Valgdeltakelse: 58.20%
Tilbake
      Forhånd         Valgting         Sum Sum  
Partiliste Urett Rett Sum   Urett Rett Sum   Urett Rett  Stemm %
Det norske Arbeiderparti   39   221   260   34   809   843   73   1,030   1,103   39.40
Sosialistisk Venstreparti   13   7   20   43   17   60   56   24   80   02.85
Senterpartiet   7   85   92   0   452   452   7   537   544   19.43
Venstre   45   37   82   171   145   316   216   182   398   14.21
Bygdalista   76   43   119   187   117   304   263   160   423   15.11
Fellesliste Høyre/FrP   5   49   54   0   197   197   5   246   251   08.96
Totaler (for kommunen)..   185   442   627   435   1,737   2,172   620   2,179   2,799