Kriterier for behandling av søknader om tilskudd til lokale virksomheter som er økonomisk rammet av koronapandemien:

• Virksomheter må ha sin foretaksadresse i Gausdal kommune. Det gjøres unntak for destinasjonsselskap.
• Søker må for perioden januar 2022, dokumentere tap av omsetning, økte kostnader og/eller tap av varer som følge av koronapandemien sammenliknet med tilsvarende periode i 2020. Dokumentasjon må være attestert av regnskapsfører eller revisor for å være godkjent.
• Godkjente dokumenterte tap og kostnader kan kompenseres 100.
• Ved oversøkning, tildeles kvalifiserte søkere midlene forholdsmessig.
• Søknader innkommet etter søknadsfristen 01.06.2022, behandles dersom det er gjenstående midler på denne ordningen.
• Søknader fra virksomheter som etter reglene, var i økonomiske vanskeligheter pr 31. desember 2019, behandles ikke.

Søknad skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med Lillehammerregionen Vekst ved Dag Vågsnes - dhv@vekst.lillehammer.no - om du har spørsmål knyttet til søknaden.