kulturskole
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert rss.png

Samarbeid skole og hjem

Konferansetime

Samarbeid mellom skole og hjem er viktig for elevens utvikling. I uke 39 arrangerer kulturskolen åpen uke der foresatte har mulighet til å bli med eleven på timen. Egen informasjon sendes på mail.

Del |