Lek og læring med Korhaug.jpg

Kornhaug barnehage ble etablert i 1991 og er i dag en kommunal barnehage med sentral beliggenhet i Follebu. Kornhaug barnehages utearealet innbyr til lek og aktiviteter for barn i alle aldre. Vi har et etablert utearealet som inneholder et asfaltert sykkelområde, gapahuker med grillmuligheter og flere ulike lekeapparater med naturlig sandunderlag. Kornhaug barnehage har et grøntområde på over 4 mål! Vi har en liten grønnsakshage, bærbusker og frukttrær.
Barnehagen består av tre avdelinger: Maurtua 0-3 år, Nøtteliten 3-4 år og Revehiet 5-6 år.

 

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Lek og lekemiljøer  Alle barn skal oppleve glede av å være i lek. Vi har et variert lek- og aktivitetstilbud. Vi ønsker at barna skal bygge vennskap.

Livsmestring og helse

Ung styrke - vi jobber styrkebasert (Les mer om Ung styrke)

Mål - "vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp om fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer."

Gausdalsmodellen - motorikk, bevegelse, helse og læring og ro i egen kropp.
 

Velkomstbrosjyre - 2021.doc

årsplan 2021.2022.pdf