Karantene

 • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn.
 • Innreisende skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge.
 • Følgende innreisende skal ikke bo på karantenehotell:
  • Personer som bosatt i eller som eier bolig i Norge
  • Personer som er arbeidsreisende med arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted med enerom, er asylsøker eller overføringsflyktning.
 • Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbindet på til ankomst på karantenested.
 • Hele karantenen på 10 døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt. Det er tilbud om gratis covid-19 test på karantenehotellet.

Slik gjennomfører du karantenen

 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise.
 • Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no

Attest på negativ covid-19 prøve

 • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt må, med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
 • Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
 • Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest

Reisende som har vært i Danmark

 • Reisende som ankommer fra Danmark bør teste seg på nytt ved ankomst til Norge og informere kommunen de skal oppholde seg i om at de har vært i Danmark.

Testsenter og symptomer

 • Vi oppfordrer alle som ankommer Norge å teste seg.
 •  Det er testsentre på utvalgte grenseoverganger som tilbyr gratis testing til privatreisende
 •  Personer som blir syke skal isolere seg og kontakte lege.

Flere språk

Helsedirektorratet har utarbeidet informasjon for ordinære reisende og arbeidsreisende som ankommer Norge. Les mer om dette her.