Vi minner også om Helsedirektoratets pålegg om at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder  både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

Saken er endret og det er publisert en ny artikkel.