Smittekilde er foreløpig ukjent. Som følge av disse tilfellene er foreløpig 13 personer satt i karantene.