Skoler, barnehager og SFO i Gausdal stenges fra og med fredag 13. mars, i første omgang til og med 26. mars.

For ungdomsskolen vil det bli gitt tilbud om fjernundervisning. Barneskolene vil fra mandag ivareta opplæring til elever gjennom tilsendte oppgaver.

I utgangspunktet må foresatte ta ansvar for tilsyn med egne barn i barnehage- og barneskolealder, men kommunen vil gi et tilbud til barn av personell innen helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner. Tilbudet gis til barn i barnehagealder, samt elever på 1.-4. trinn. Kommunen skal også gi tilbud til barn med spesielle behov. Omsorgstilbudet gis i det tidsrom barnehagen eller skolen normalt har åpent.

Regjeringens råd er å unngå offentlig transport. Vi oppfordrer derfor de foresatte dette gjelder om å transportere barna selv så langt det lar seg gjøre.

Du kan se alle tiltakene fra regjeringen her.

Gausdal kommune jobber med å avklare konsekvenser lokalt. Kommunens kriseledelse er samlet og mer informasjon kommer.