Avstand til andre personer: 
Rådet om å holde minst én meter avstand til andre gjelder fortsatt, både innendørs og utendørs. Rådet gjelder ikke for de du bor sammen med.

Personer som tilhører risikogruppene kan gjerne holde større avstand hvis det er mulig. Det er viktig å følge rådene for hvordan de kan beskytte seg ekstra, blant annet ved å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med. 

LES MER om hva som er åpnet igjen lokalt.

Private arrangementer:
Grupper som møtes i privat sammenheng kan være inntil 20 personer. Det forutsetter at alle holder minst én meters avstand både innendørs og utendørs. 

Arrangementer på offentlig sted, med ansvarlig arrangør: 
Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, men dette betinger at arrangøren overholder reglene under. 

 • Det må være mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 
 • Med arrangement menes:
  • a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
   b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
   c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Arrangementer med flere enn 50 deltakere er fortsatt forbudt. LES MER