• Skole/barnehage: 
 • De kommunale barnehagene har ordinær åpningstid f.o.m. 25.mai.
 • Skolene åpnes igjen for alle elever fra mandag 11.mai.  
 • ​Elever på 8.-10.trinn vil ha delt skoleuke i starten av gjenåpningen. De fortsetter med fjernundervisning hjemme de dagene de ikke skal møte på skolen. 
 • ​Barnehagene og skolene er ikke lenger stengt for aktiviteter på kveldstid.
 • Helse:
 • ​Det er innført strenge begrensninger når det gjelder besøk i sykehjem og bofellesskap. Alle aktiviteter med eksterne deltakere er avlyst.
 • Dagsenteret for eldre, Kjellerstua på Follebutunet og Møteplassen på Forsettunet er stengt.
 • Kantinene på Follebutunet og Forsettunet er stengt.
 • Legesenteret i Gausdal har begrenset kapasitet, men alle som trenger det skal få nødvendig helsehjelp. Ordningen med bestilling av legetime via web er avviklet inntil videre. Det er mulig å bestille time for videokonsultasjon. Det er innført adgangskontroll på legesenteret.
 • Krysset Gjenbruk er åpent mandager fra 10.00-15.00 og torsdager fra 10.00-17.00.
 • Aktivitetssenteret er åpent fra daglig 08.00-15.00.
 • Støttekontakt og bruker kan nå møtes igjen. Det beste er å møtes ute og gå turer sammen, men det er også mulig å møtes innendørs. Det er viktig å vaske hender ofte og grundig. Hold minimum en meter avstand mellom dere. 
 • Frisklivssentralen starter fra uke 18 opp igjen med helsesamtaler og kan ta imot nye henvisninger. Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter følges. Det blir kjørt gruppeaktiviteter i små grupper på 4 deltagere + instruktør. All aktivitet vil foregå ute. Trening/oppmøte avtales med den enkelte deltaker og vil bestå av kondisjon, styrke og balanse.
 • Den kommunale fysioterapitjenesten har fra 27.04.20 startet en forsiktig gjenåpning av tjenestene. Det åpnes opp for oppfølging og opptrening i hjemmet der dette er funnet forsvarlig, smittevernregler følges.  Pasienter følges opp på telefon eller videokonsultasjoner der dette er mulig.
 • Helsestasjonen gjenåpner gradvis fra onsdag 22.04 med tilpasning til smittevernreglene. Det blir blant annet gitt tilbud til hver enkelt barn, isteden for grupper. På skolene vil helsesykepleier vil være til stede dag i uka fra uke 18, også på ungdomsskolen når den gjenåpner. Helsestasjon for ungdom er tilgjengelig for Drop-in på onsdager fra 22.04. fra 13.30 - 16.00.
 • Idrett og fritid:
 • Gausdal Arena er åpnet for organisert aktivitet.
 • Lindflåa idrettspark er åpent for all aktivitet.
 • Frivilligsentralen åpnes fra uke 21.
 • Biblioteket er stengt, men tilbyr tilbyr vi takeaway-lån av bøker fra 20.04.
 • Kulturskolen åpnes fra uke 21.
 • Gausdal kulturhus er stengt.
 • Servicetorget og kommunehuset er fortsatt stengt for besøkende. Sentralbordet er åpent mandag - fredag 09.00 - 15.00. Ring 61 22 44 00. Medisinhenting hos hjemmetjenesten avtales også på dette telefonnummeret.
 • Alle ansatte i Gausdal kommune som har mulighet til det jobber hjemmefra.
 • Politiske møter vil fortsatt være stengt for tilhørere, men vil bli overført på web.

Les mer om Helsedirektoratets tiltak her.