Her finner du:
 
Søknadsfristen er satt til 04.03.2022. Søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no her.
 
Følgende gjelder for å få behandlet en søknad:
Søknaden skal være levert via søknadsportalen for ordningen på regionalforvaltning.no
Søknaden skal være levert innen fristen. (Søknader innlevert etter fristen blir behandlet dersom det er gjenstående midler på ordningen).
 
Følgende gjelder for å få behandlet en søknad:
  • Søknaden skal være levert via søknadsportalen for ordningen på regionalforvaltning.no
  • Dokumentasjon av økonomisk tap SKAL være vedlagt (tap av varelager og/eller omsetning november og desember 2019 mot omsetning november og desember 2021)
  • Søknaden skal være levert innen fristen. (Søknader innlevert etter fristen blir behandlet dersom det er gjenstående midler på ordningen).
 
Spørsmål om ordningen kan rettes til Dag Vågsnes, +47 909 10 644 / dag.vagsnes@lillehammer.kommune.no