Teststasjonen flytter, og det medfører nedetid:
 
• Teststasjonen på Lillehammer flytter fra Stampesletta, til utenfor Legevakten ved sykehuset. I praksis vil det si at vi flytter hele brakkeriggen vi har testet fra det siste året, og plasserer  den på gressplenen utenfor Legevakten.
• I forbindelse med flyttinga må teststasjonen holde stengt fredag og lørdag denne uka, samt mandag.
• Helt nødvendige PCR-tester (f.eks.bekrefte positiv hjemmetest, eller test på klinisk indikasjon fra lege) kan likevel gjennomføres disse dagene etter avtale med smittesporing eller fastlege.
• Fra og med tirsdag 16. november går teststasjonen tilbake til dagens åpningstider.
 
Dette blir annerledes enn i dag:
 
• De som skal testes vil nå måtte stå i «gå-kø» utenfor brakka istedenfor dagens «drive-through», da det ikke er mulighet for gjennomkjøring av biler.
• Testkapasiteten vil gå noe ned. Dette er hovedsakelig fordi den nye lokasjonen utenfor Legevakt/sykehus ikke tåler stor trafikal belastning. 
Dersom du har symptomer på luftvegsinfeksjon eller er uvaksinert og smittesporingsteamet samtidig har definert deg som nærkontakt, kan du ta en selvtest. Det er en test per person eller som anbefalt av smittesporing. Testen er gratis, og bruksanvisning følger med. Dersom du har symptomer, bør du be andre hente for deg. Selvtest kan hentes på helsestasjonen på Gausdal og på legekontorene. 
• Ved behov for å øke testkapasiteten fra teststasjonen vil vi utvide åpningstidene. Hvis vi får et stort utbrudd vil vi åpne en midlertidig teststasjon på egnet sted i tillegg (evt., istedetfor den vanlige lokasjonen).