Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være korttidsvikar innenfor Helse og mestring i Gausdal kommune kan melde din interesse. Søknadene blir behandlet fortløpende, og dersom din søknad er av interesse vil du bli kontakta for samtale hos aktuell enhetsleder.

Follebutunet er et av Gausdal kommunes to omsorgssentre. I Follebu jobbes det i hovedsak med somatiske pasienter.

Kontaktperson: seksjonsleder, Ragnhild Hårstad, tlf. 93411825, epost: Ragnhild.Harstad@gausdal.kommune.no

Forsettunet er et kompetansesenter for personer med demens. Sykehjemmet har 35 plasser, inndelt i 5 enheter. Enhetene er funksjonsinndelt og har fokus på miljøbehandling.

Kontaktperson: seksjonsleder, Gunn Iren Dahle, tlf. 90574838, epost: gunn.iren.dahle@gausdal.kommune.no

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har kontor på Segalstad Bru.

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofelleskap for eldre.

I Forset er det 26 omsorgsboliger derav 16 enheter i bofellesskap for eldre.

Omsorgsboligene er fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Kontaktperson: seksjonsleder, Siv-Janne Klufthaugen, tlf. 99524412, epost: siv.janne.klufthaugen@gausdal.kommune.no

 

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkere har relevant erfaring og interesse for å arbeide innafor området pleie- og omsorg. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte.

Søkere må ha grunnleggende datakunnskaper.
Personlige egenskaper, fleksibilitet og gode samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Vilkår

Lønn etter tariffavtale og svært gode pensjonsordninger.

Søknad sendes

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her.

Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert. Politiattest må fremlegges før arbeidet starter.