Habiliteringstjenesten i Gausdal kommune har behov for flere vikarer. Habiliteringstjenesten består av tre bofellesskap, et aktivitetssenter og et gjenbruk. Brukergruppen er voksne personer med utfordringer som gjør at de har behov for tilrettelegging i hverdagen. Bofellesskapene tilbyr heldøgns tjenester.

Bjørkvin bofellesskap ligger i Follebu. Bofellesskapet består av 5 boenheter hvorav 4 boenheter er i bruk per i dag.  Bjørkvin bofellesskap følger i tillegg opp en bruker som bor i egen leilighet. Line Brusveen er daglig leder med fagansvar. Telefon 61 10 49 52, Line.Brusveen@gausdal.kommune.no

Heggelia bofellesskap ligger også i Follebu. Heggelia er et bofellesskap for unge voksne. Det er 8 separate boenheter, hvorav 6 boenheter er i bruk per i dag. Anne Line Nygård er daglig leder med fagansvar. Telefon 99 44 37 48, anne.line.nygard@gausdal.kommune.no

Flatland bofellesskap ligger i Forset. Det er 13 brukere som får tjenester fra bofellesskapet. Noen av brukerne bor i selve bofellesskapet, eller tilknyttede boenheter, andre bor i egne hjem. Hilde Therese Aasen er daglig leder med fagansvar. Telefon 97 01 27 85, hilde.therese.aasen@gausdal.kommune.no

Aktivitetssenteret ligger i Forset. Aktivitetssenteret er et dagtilbud som tilbyr tilrettelagte og varierte aktiviteter, tilpasset den enkeltes behov. Det er 4 faste stillinger ved senteret. Merethe Øyen er daglig leder. Telefon 95 03 99 89, Merethe.Oyen@gausdal.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid
 • Bistand til praktiske gjøremål
 • Bo-veiledning
 • Journalskriving
 • Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofellesskapet
 • Pleie og omsorg

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Førerkort klasse B
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode holdninger og evnen til etisk refleksjon
 • Evnen til å jobbe selvstendig, men også samarbeide med kollegaer
 • Evnen til å jobbe målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En enhet i faglig utvikling
 • Faglig veiledning og opplæring
 • Gode kollegaer og et godt faglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver

 

Vi søker deg som er tydelig og trygg, som er opptatt av å bidra og bedre hverdagen for mennesker med behov for tilrettelegging.

For mer informasjon, ta kontakt med de daglige lederne direkte, eller enhetsleder Annichen Hopland Ødegård. Telefon 92 60 00 54, annichen.hopland.odegard@gausdal.kommune.no

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: fortløpende