Kort om stillingen

Gausdal kommuen søker personer som på kort varsel kan jobbe som lærere og assistenter i barnehage, skole og SFO ved sykdom, kortere vikariater o.l. Søknadene blir behandlet fortløpende og dersom din søknad er av interesse vil du bli kontaktet for samtale hos aktuell enhetsleder.

Ønskede kvalifikasjoner

  • For lærervikarer kreves det minimum generell studiekompetanse.
  • For vikarer for assistenter i barnehage, skole go SFO kreves det ingen formell kompetanse, men søkere må ha gode norskkunnskaper
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
  • Lønn i.h.h.t. tariffavtale

Tiltredelse/varighet

Ved behov.

Søknad

I søknaden skal det presiseres om du søker i barnehage, skole eller SFO. 

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her. 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Den som tilsettes må fremlegge politiattest.