Flatavegen 2

Flatavegen 2 er et bofelleskap med heldøgnstjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hovedmålgruppe er personer mellom 18 - 35 år, og botilbudet skal være en hjelp med mål om overgang til egen bolig. Per i dag er det 5 beboere på Flatavegen 2, i tillegg er det oppfølging med enkeltbrukere som bor i egen leilighet.

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid
 • Bistand til praktiske gjøremål
 • Boveiledning
 • Observasjoner og journalskriving
 • Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofelleskap

Ønskede kvalifikasjoner

 • Førerkort klasse B
 • God fysisk  form
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Pågangsmot
 • Gode faglige og etiske holdninger
 • Evne ti å jobbe selvstendig og i tett samarbeid med kolegaer
 • Evne til å jobbe målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et bofelleskap i faglig utvikling
 • Faglig veiledning med kommunepsykolog en gang per måned
 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

Vi søker deg som er tydelig og trygg, som er opptatt av å bidra til og bedre hverdagen til mennesker med ulike psykiske utfordringer.

Søknad

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må fremlegges ved ansettelsen.

Kontaktperson: daglig leder Hege Anita Ek  på tlf.: 97165565 eller epost: hege.anita.ek@gausdal.kommune.no

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

 

Søknadsfrist: Fortløpende