Får man ikke besøk eller møter noen på lokalbutikken, kan folk vippse en valgfri donasjon til 2277. Privatpersoner, foreninger og bedrifter kan også opprette sin egen digitale bøsse på krafttakmotkreft.no. 

Slik gir du din støtte:

Gave på Vipps:

Du kan gi din gave til en eller flere av disse komitéene:

Gausdalsrussen, vipps-nummer: 441103

 

Digital bøsse:
Du kan også gi din gave på vår digitale bøsse. Finn den digitale bøssen du vil gi til her:  
https://digitalinnsamling.kreftforeningen.no/team/gausdal-vgs-pierre-de-coubertin

 

Hva går pengene til? 

Får du en kreftdiagnose, er statistikken på din side: Tre av fire overlever kreft i Norge i dag. Men med kreften følger frykten for det som er enda verre: kreft med spredning.

Heldigvis overlever flere kreft, også med spredning. Merkelappen «uhelbredelig» er ingen endelig beskjed. Den betyr bare at vi ikke har en behandling for din type kreft akkurat nå. Men kanskje til sommeren? Eller om et år? Om ti år?

Men det finnes håp: Du må bare leve litt til, og litt til, og litt til. Pasientene sier at de holder ut, at de lever fra kontroll til kontroll. De orker å holde livsgleden og motet oppe, fordi de vet at kreftforskere i Norge og resten av verden hver eneste dag gjør store og små fremskritt som gir oss nye, bedre og mer treffsikre behandlingsmetoder. Det er disse forskerne og deres arbeid vi støtter i årets Krafttak mot kreft.

Gir du penger, gir du håp. Forskningen som gjøres i dag, kommer hele fremtiden til gode.

Litt mer tid kan bety alt.

Hva er Krafttak mot kreft? 

·       Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon 

·       Pengene fra aksjonen går uavkortet til kreftforskning 

·       Hvert år velges det et tema for aksjonen som pengene går til 

·       Du kan støtte aksjonen ved å gi penger eller være bøssebærer