Hvis du er berørt av kreft, og har spørsmål, så kan du ta kontakt på den tidligere kreftkontakttelefonen på tlf. 953 66 242. I en overgangsperiode framover vil denne fortsatt være aktiv og du vil bli hjulpet videre til rett instans i din kommune.

 

Du kan ta direkte kontakt med din lokale kreftkoordinator:

Gausdal:

Kreftkontakt: Erna Dalbak
Epost: Erna.Dalbak@gausdal.kommune.no

Tlf.: 61 05 50 20 / 959 10 422