• I Jøra sør for Helleberg Sag er det igangsatt tiltak for å lede elva tilbake i opprinnelig elveleie. Dette er nødvendig for å hindre at strømforbindelsen til Svatsum blir brutt, og for å redusere ytterligere ødeleggelser på gardsbruket Sørmo. Her er det tidligere godkjent tiltaksplan som NVE ikke fikk gjennomført sist høst fordi tillatelsen til tiltak gjelder i tidsrommet 15. juni – 15. september.
  • Sikring av elva Dørja ved Helleberg Sag for å hindre at den bryter gjennom mot bolighus og campingplass. Det mest prekære krisetiltaket er gjennomført.
  • Uttak av masse i Dørja ved Helleberg Sag og boligområde, i område der det ble gjort tiltak i 2012. Arbeidet starter opp få fort en har ledig  maskinkapasitet.