Lars Erik Lunde ble ansatt i Gausdal kommune 19.09.1987, og har fram til han avsluttet arbeidsforholdet 01.07.17 vært leder og assisterende rådmann i over 25 år. I en rekke perioder i forbindelse med sykdom og vakanse i rådmansstillingen har han vært den stabile lederen som har holdt organisasjonen i gang. Gausdal kommune har siden 1980-tallet gjennomgått store endringer, og Lars Erik har med sin kompetanse, sin oversikt og sitt store engasjement vært svært viktig for utviklingen av kommunen. Videre har han vært en pådriver for innovasjonsprosesser og utvikling av det interkommunale samarbeidet i Lillehammer-regionen. Lars Erik har vært en raus og omsorgsfull leder, og har nytt stor tillitt både innad i administrasjonen og fra de folkevalgte.