Om Kulturnettverket

Kulturnettverket samarbeider om tilrettelegging av kultur- og aktivitetstilbud til mennesker med rus- og psykiske helseplager. Her finner du oversikt over disse tilbudene. I tillegg finner du tilbud som kommunene har og kontaktinformasjon til kulturkontakter i sykehus, DPS og i kommuner. Kulturnettverket arrangerer forskjellige turer og gir tilgang til rimeligere billetter til konserter og kulturarrangementer. Du kan også få informasjon om ulike aktiviteter gjennom ansatte i tjenesten eller på facebooksiden til Kulturnettverk Oppland.

http://kulturnettverk.no/

Kulturnettverket på Facebook

Aktivitetstilbud i samarbeid med Kulturnettverket