I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre kunnskapsgrunnlag folkehelse (Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen) mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte.

Her finner du vår digitale versjon.

Du kan også hente dokumentet i pdf-format her.