Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline07. april kl. 17:21

Siste nytt om koronasituasjonen i Gausdal

Les mer clear
error_outline13. mars kl. 16:19

Koronatelefon

Ring 480 75 383 . Åpningstid: Hverdager 8-15.30. 

clear
error_outline24. januar kl. 12:10

Smittestatus

Det er registrert totalt 5 personer i Gausdal som er smittet med koronavirus pr. 07.04. Kl. 22.35. Tallet oppdateres hver kveld. 

Les mer clear
Illustrasjon_kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2019

Kunnskapsgrunnlag folkehelse (Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen)  ble vedtatt i kommunestyret 23.januar 2020.

Nansenrennet 2013

Kunnskapsgrunnlag folkehelse Gausdal

Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse. Helse skapes der vi lever livene våre. Vi ønsker at de som bor og lever i Gausdal skal ha mulighet og lyst til å ta gode helsevalg, blant annet gjennom å skape gode arenaer som er basert på fellesskap og trygghet for befolkningen. "Sammen får vi det til", sier vi i Gausdal. Gausdal kommunes folkehelseoversikt er presentert for kommunestyret, og publiseres her.

illustrasjon folkehelse

Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018

Gausdal kommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Gausdal.
Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljø messige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er temaer i denne undersøkelsen. Dette er sentrale faktorer for folkehelsa. 

Du inviteres sammen med 25 000 opplendinger til å bidra i undersøkelsen. Svarene dine er viktig, enten du er ung eller gammel, frisk eller syk. Du vil være med å bidra til bedre kunnskap for planlegging og tiltak for enda bedre trivsel, livskvalitet og folkehelse i Gausdal. Svarene vil også kunne brukes i sammenligning med landet for øvrig, og mellom kommuner i fylket.

Undersøkelsen blir delt ut av musikkforeningene i Gausdal. Deltakelsen er frivilling, men det betyr mye for resultatet av undersøkelsen at du svarer. Svarene brukes for å lage gode planer for å utvikle Gausdalssamfunnet videre.