• Det legges vekt på at blivende foreldre skal bli kjent med hverandre
  • Tid og mulighet for spørsmål og samtale

Vi har fokus på tema som:

  • Samspill foreldre/barn
  • Amming
  • Foreldrerollen
  • Praktiske råd rundt fødsel og første tiden etterpå

Kurset ledes av jordmor Lina-Helen Dissen og helsesøster Anne Mette Toft.

Påmelding: tlf.908 85651 eller tlf.954 27971, innen fredag 14.09.18.