Det legges vekt på at blivende foreldre skal bli kjent med hverandre og det settes av tid til spørsmål og samtale.

Tid:
onsdag  19.februar  kl. 18.00 - 20:30

(Neste kurs:19.mai 2020)

Sted:
Helsestasjonen, Segalstad Bru

Vi har fokus på tema som:

  • samspill foreldre/barn
  • amming
  • foreldrerollen
  • praktiske råd rundt fødsel og første tiden etter etterpå

Kurset ledes av jordmor Lina-Helen og helsesykepleier Bente

Velkommen! 

Påmelding: tlf.: 954 27 971 innen fredag 14.februar