Kurset kaller vi «Trygge barn», og er inspirert av Circle of Security, eller Trygghetssirkelen som vi sier på norsk.

Trygghetssirkelen

 

Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning på hva som fremmer trygge barn, og trygge relasjoner mellom foreldre og barn. Dette handler ikke om å strebe etter å være perfekte foreldre. Gode nok er et viktig begrep.

På kurset vil dere bli presentert for Trygghetssirkelen. Det er en modell som brukes for at foreldre lettere skal forstå og ivareta barnets behov, hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

Vi tenker at dette er et nyttig kurs for alle foreldre, og ikke bare for de foreldrene som opplever å ha krevende barn.

 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med: familieteamet@gausdal.kommune.no

Tone Bulling Madssveen: 95761326
Rannveig Ohren: 47364445