Kommunestyret satte i budsjettet for 2021 av 1,0 mill. kroner til etablering av en 400 Volt nettstasjon med tilstrekkelig effekt for hurtiglading av elbiler. I samarbeid med Kople AS er det nå kommet på plass ladestasjoner for elbiler i enden av Fargerivegen ved siden av Europrisbygget (Fargerivegen 7):

·1 lynladestasjon på inntil 150 kW med to uttak (inntil 75 kW pr uttak når begge er i bruk).
·1 hurtigladestasjon på inntil 120 kW med to uttak (inntil 60 kW pr uttak når begge er i bruk).
·2 normalladestasjoner på inntil 22 kW hver med tilsammen 4 uttak.
 

Elbil ladekart NY(700 x 700 px).png

Ladeanlegget driftes av Kople AS i samarbeid med Gausdal kommune. Innlandet fylkeskommune har bidratt med tilskudd til normalladestasjonene. Ladeanlegget åpnes for bruk 12.01.22.  Ferdigstilling av anlegget med asfaltering, beplanting m.v. vil skje til våren.

Se kart under for plassering av ladestasjonen.