Lærerstillinger skoleåret 2021/2022

Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og eventuelle oppsigelser, kan det fra 01.08.2021 bli ledig et lite antall undervisningsstillinger i gausdalskolen skoleåret 2021/2022. 

Vi søker engasjerte og tydelige lærere med et positivt elevsyn. Det er ønskelig med godkjent undervisningskompetanse i flere fag. 

 

Det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på. Se utfyllende informasjon under. 

 Nærmere opplysninger kan fås hos rektor for den enkelte skole:

Fjerdum skole: Hilde Furuseth Slåen, tlf. 91387705

Follebu skole: Inge Staum, tlf. 97070061

Forset skole: Berit Barlund, tlf. 48089677

Gausdal ungdomsskole: Bjørn Lykstad, tlf. 41619902

 

Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen.

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For elektronisk søknadsskjema klikk her.

Søknadsfrist: 20. april 2021