Plan for det psykososiale miljø

 

Gausdalsskolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Hvordan gausdalsskolen skal jobbe med det psykososiale miljøet kan du lese mer om i Plan for det psykososiale miljøet i gausdalsskolen.

Ordensreglement

Ordensreglement for gausdalsskolen

Hver skole har sitt trivselsregment som er i tråd med gausdalsskolens ordensreglement.