Retningslinjer for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

 

Gausdalsskolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Hvordan gausdalsskolen skal jobbe for et trygt og godt skolemiljø kan du lese mer om i Retningslinjer for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Ordensreglement

Ordensreglement for gausdalsskolen

Hver skole har sitt trivselsregment som er i tråd med gausdalsskolens ordensreglement nedfelt i Forskrift for gausdalsskolen. Lenke til forskrift og ordensreglement finner du på Lovdata ved å følge lenken over.