Barn og unge

ORGANISASJONSNAVN     KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Barnas Turlag - Gausdal Erland Flaten lillehammer@dnt.no  61 26 20 02
Fjerdum speidergruppe Torger Fenstad tfenstad@gmail.com 917 54 345
Follebu fotballag Morten Strangstad morten.strangstad@gmail.com 958 31 649
Follebu skiklubb Tormod Bjerke post@follebuskiklubb.no  913 40 676
Follebu Speidergruppe Eli Brit Y. Holen ebbe@andro.no  993 73 003
Gausdal Bygdeungdomslag Ole Homb gausdalbu@gmail.com  480 71 117
Gausdal Fotballklubb Thomas Hilsen gausdalfotball@outlook.com  907 21 020
Gausdal Friidrettsklubb Rune Haug runehaug0@gmail.com 970 81 628
Gausdal Frisbeeklubb Erik Kvisberglien gausdalfrisbee@gmail.com  938 70 681
Gausdal Hestesenter Liv Engjom Lien livelien@hotmail.com  913 96 149
Gausdal Husflidslag Agnes O. Lundemo gausdalhusflidslag@gmail.com  917 33 248
Gausdal Håndballklubb Anita Storsveen gausdal-hk@hotmail.com 414 85 981
Gausdal Innebandyklubb Marius Hansen bakern_90@hotmail.com 488 65 461
Gausdal Paintballklubb Knut Erland Brandsar kontakt@gausdalpaintball.no  416 12 690 
Gausdal Skilag Anders Fyksen anders.fyksen@gmail.com 971 42 090
Gausdal Skolekorps Cato Johansen / Stian Elvestrand Cato71johansen@gmail.com stielve@online.no 905 61 843 / 995 12 645
Gausdal Turnforening Kim Helmersen Kimhelmersen@outlook.com 470 50 470
Gausdal Ungdomsråd Emil Gustavsson Einsrud Emil.g.einsrud@gmail.com 958 86 811
Vestre Gausdal Speidergruppe Jo-Inge Sævik jo.inge.savik@gmail.com 995 76 873
Vestringen IL Marianne Øvstehage post@vestringen.com 414 74 638

 

 

Diverse

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Aulestads Venner Inger S. Enger ingersenger@gmail.com 977 64 326
Badedammen i Follebu Tine E.L. Ruste tine.lindsoe@gmail.com 911 39 486
Folkeakademiet Gausdal Deborah Strutt folkeakademietgausdal@gmail.com 993 55 422
Follebutunets Venner Britt Grimstad brittgri@online.no 975 88 287
Foreningen Norden Sølvi Grimstad Teng gausdal@norden.no 416 54 348
Forsettunets Venner Marit Fougner maritfougner@gmail.com 404 02 117
Gausa Dart Jon Anders Martinussen jon.anders.martinussen@gausdal.kommune.no 911 84 305
Gausdal Amatørteater Espen Furuhaugen espenfuruhaugen@gmail.com 977 60 575
Gausdal Dialekt- og mållag Brynhild Marie Foss brynhild.marie.foss@gausdal.kommune.no 951 81 635
Gausdal Hagelag Berit Brateng beritbrateng@gmail.com 405 42 848
Gausdal Historielag Arne Halvorsen post@gausdalhistorielag.no   911 24 988
Gausdal Hundemiljø Marit Seielstad maritsei@online.no 970 77 145
Gausdal Håndbakklubb Øyvind Austlid    
Gausdal Norsk Maltwhiskylag      
Gausdal Næringsforening Johan Georg Johnsen johan@jogk-johnsen.no 992 03 080
Gausdal Offroadklubb Tommy Grøndahl    
Gausdal Ungdomsråd Christine Uthberg   465 28 102
Lions Club Gausdal Kjell Gulaker kjellgulaker@gmail.com 928 11 152
Naturvernforbundet i Gausdal Renate Segtnan gausdal@naturvernforbundet.no 980 19 739
Pang MC Gausdal      
Reidevolls Venner Håvard Kleiven haavard.kleiven@roleheita.no 481 92 270
Råbleiggen Æm Kå Torbjørn Furuhaugen    
Vestre Gausdal Bridgeklubb Jarle Mikkelsen jamikk@online.no 476 39 525
Vestre Gausdal Pensjonistforening Hanne G. Lingjærde hanne.g.lingjaerde@gmail.com 473 17 941
Vonheims Venner   vonheimsvenner@gmail.com 456 72 621
Østre Gausdal Pensjonistforening Arve Bergum arveberg@online.no 480 63 530

 

Forsamlingslokaler

ORGANISASJONSNAVN    KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE    TELEFON     
Bødal Bygdahus (Vestre Gausdal)  Ann Kristin Paulsrud akpaulsrud@hotmail.com 913 65 436
Forset Grendahus (Vestre Gausdal)  Espen Furuhaugen espenfuruhaugen@gmail.com 977 60 575
Haugetun  (Vestre Gausdal) Terje Dannemark td945@kirken.no 913 76 418
Heimly (Svatsum) Sofie Ågot Aulstad gompholen@gmail.com 970 20 869
Jadratun (Olstad) Eirin Forsund eirinf@gmail.com  975 00 757
Kirkestua i Follebu (Follebu) Odd Erik Hagen   906 05 406
Linbakken (Røde Kors) (Østre Gausdal)  Terje Wold linbakken@outlook.com  922 59 598
Optun (Svatsum) Gerd Mølmen Nergården gmnergarden@gmail.com 995 93 871
Vonheim (Follebu)   vonheimsvenner@gmail.com 456 72 621
W Gammelbutikken (Østre Gausdal) Ingunn Wold ingunnwold@gmail.com 932 81 023
Østre Gausdal Bygdahus (Østre Gausdal)  Marit Rundtom ostre.gausdal.bygdahus@hotmail.no    468 92 575
Østre Gausdal Prestegård (Østre Gausdal) Astrid Steig   911 32 390

 

Friluftsliv

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Augga Løypelag Olav Terje Kleiven kleiven@valdresbanen.no 916 53 439
DNT Lillehammer  Erland Flaten lillehammer@dnt.no 913 20 389
Espedalen Sti og Løypelag Rolf Hustvedt post@esll.no    472 32 166
Fjerdum Speidergruppe Torger Fenstad tfenstad@gmail.com 917 54 345
Follebu Speidergruppe Eli Brit Y. Holen ebbe@andro.no 993 73 003
Gausdal Fjellstyre Even Ragnar Røhnebæk gausdal@fjellstyrene.no 612 23 235
Gausdal Jeger og fisk Johnny Stenshagen jstensha@online.no 994 57 797
Laagen Fiskeelv SA Rune Søderholm post@laagen-fiskeelv.no 913 45 300
Turløypekomiteen i Gausdal Johs Harviken jharvike@online.no 416 00 378
Vestre Gausdal Speidergruppe Jo-Inge Sævik jo.inge.savik@gmail.com 995 76 873

 

Helse

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Autismeforeningen Mari Degvold oppland@autismeforeningen.no 906 38 627
Epilepsiforeningen Innlandet Melisa Norstad Heggberget innlandet@epilepsi.no 911 59 204
Espedalen Sanitetsforening Wenche Iverstuen wiverstuen@gmail.com 924 36 680
Gausdal Demensforening Eva Lundemo eva.lundemo26@outlook.com  918 20 567
Gausdal Revmatikerforening Randi Owren randiowren@yahoo.no 984 15 027
Gausdal Røde Kors Rigmor Myhre rigmor.myhre@rodekors.org 908 49 994
LHL Gausdal Ivar Amund Aulstad lhl.gausdal@lhl.no 995 73 610

 

Idrett

ORGANISASJONSNAVN    KONTAKTPERSON   E-POST ADRESSE TELEFON
Follebu Fotballag Morten Strangstad follebufl@gmail.com  958 31 649
Follebu Skiklubb Tormod Bjerke post@follebuskiklubb.no 913 40 676
Friskis og Svettis Lillehammer Randi Hoff lillehammer@friskissvettis.no 995 35 036
Gausdal Fotballklubb Thomas Hilsen thomashilsen89@gmail.com 907 21 020
Gausdal Friidrettsklubb Rune Haug runehaug0@gmail.com 970 81 628
Gausdal Frisbeeklubb Erik Kvisberglien gausdalfrisbee@gmail.com 938 70 681
Gausdal Hestesenter Liv Engjom Lien livelien@hotmail.com 913 96 149
Gausdal Håndballklubb Anita Storsveen gausdal-hk@hotmail.com 414 85 981
Gausdal Idrettslag Tore Thallaug t-thalla@online.no 996 96 998
Gausdal Idrettsråd Anders Hole Fyksen anders.fyksen@gmail.com 971 42 090
Gausdal Innebandyklubb Marius Hansen bakern_90@hotmail.com 488 65 461
Gausdal Paintballklubb Knut Erland R. Brandsar gausdalpaintballklubb@outlook.com 416 12 690 
Gausdal Skilag Anders Hole Fyksen anders.fyksen@gmail.com 971 42 090
Gausdal Skytterlag Bjørn Åge Elvland gausdal@skytterlag.no 473 27 842
Gausdal Trekkhundklubb Eilert Hesthagen info@gausdaltrekkhundklubb.com 951 21 118
Gausdal Turnforening Kim Helmersen kimhelmersen@outlook.com  
Skei Golfklubb Christian Falao info@skeigolf.no 416 35 416
Skeikampen Skiarena Kristian Nordlunde kristian@nordlunde.no 957 41 781
Skåbu Tverrbygda Espedalen IL Tom Erik Hoel   907 28 061
Vestre Gausdal Skytterlag Toralf Trangerud vestre-gausdal@skytterlag.no 404 07 058
Vestringen IL Marianne Ø. Austgarden post@vestringen.com 414 74 638
Østre Gausdal skytterlag Ole Kolrud ostre-gausdal@skytterlag.no  971 15 175

Kunst og håndtverk

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Gausdal Husflidslag Agnes O. Lundamo gausdalhusflidslag@gmail.com  
Gausdal Male- og Fotoklubb Jan Olav Bjørnsen jan.bjornsen@hotmail.com  
Gausdal Quiltelag Wenche Einstad weinstad63@gmail.com  

 

Landbruk og skogbruk

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON            
Gausdal Bonde- og Småbrukarlag Stig Garstad gausdalbs@gmail.com 911 13 247
Gausdal Bondelag Anders Sønstevold gausdal.bondelag@gmail.com 917 10 679
Gausdal Bygdeungdomslag (BU) Ole Homb gausdalbu@gmail.com 480 71 117
Gausdal Fjellstyre Even Ragnar Røhnebæk gausdal@fjellstyrene.no 61 22 32 35
Samarbeidsorganet for utmarksnæringa Svein Fyksen svfykse@online.no 959 02 777
Sør-Gudbrandsdalen skogeierområde Johan Enger   481 03 590
Informasjon om utmarkslag og grunneierlag Landbrukskontoret eller servicetorget Landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 61 22 44 00

 

Livssyn

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Aulstad menighetsråd Charlotte Elise Sanne   452 79 598     
Baptistkirken Lillehammer   post@baptistkirkenlillehammer.no 936 58 790
Follebu menighetsråd Eva Lundemo   918 20 567
Frelsesarmeen - Lillehammer korps   lillehammer@frelsesarmeen.no 980 94 100
Gausdal kirkelige fellesråd      
Innlandskirken Livets Senter Lillehammer   lillehammer@livets-senter.no 61 25 34 00
Kirkekontoret i Gausdal Anne Berit Grimstad ag846@kirken.no 976 83 370
Kirkens SOS   post@kirkens-sos.no 23 08 13 80
Lillehammer Pinsemenighet   post@pinsekirken-lillehammer.no 976 71 802
Skei fjellkirke  Marie Louise Lörken marielouise@skeikampenbooking.no 926 97 757
Svatsum Menighetsråd Lise Thingvald   481 55 912
Vestre Gausdal Menighetsråd Frode Frydenlund Frode.Frydenlund@gausdal.kommune.no 414 70 506
Østre Gausdal Menighetsråd Stine Thallaug Dalane   906 58 217

 

Musikk

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POST ADRESSE TELEFON
Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening Arne Lillevolden arne.lillevolden@gausdal.kommune.no 975 94 874
Gausdal Skolekorps Stian Elvestrand stielve@online.no 905 61 843      
Gausdal Spelemannslag Knut Rognstad knut.rognstad@outlook.com  
Innlandet Musikkråd   innlandet@musikk.no 400 36 425
Kor Venskap Ola Bjørn Grimstad ola@grimstadas.no 415 61 030
Østre Gausdal Musikkforening Randi Stetrud rstetrud@gmail.com 958 47 178
Østre Gausdal Sangkor Liv Røe   958 26 285

 

Velforeninger

ORGANISASJONSNAVN KONTAKTPERSON E-POSTADRESSE TELEFON
Bødal byggefelt velforening Stig Melbø    
Dalbakkteigen Jo Inge Sævik jo-inge.savik@gausdal.kommune.no                
Engelykkja Hytteforening Anders Ljungquist    
Espedalen Fjellgrend hytteforening Steinar Hagen stei-hag@online.no  
Finntjernmarka Hyttefelt Velforening Arne Bjørnvolden arnebjornvolden@gmail.com  
Fjerdumsenga vel      
Forsetgrenda vel Frode Brenden    
Forset Vest velforening Knut Roger Gulbrandsen    
Heggeskogen vel Mette Langtjernet Mjøen    
Hovdskogen boligfelt Ola Hagen    
Nedre Heggeskogen vel Rolf Vegar Solbrå    
Nedre Wiegaard Hytteforening Kjell Arne Klophus kak@r3.no  
Olstad vel Randi Holslien    
Preståkervegen Thomas Stenseth    
Raudsjøen hyttevel Steinar Dahl    
Roasetra Arne Eggen ar-eggen@online.no  
Segalstad vel      
Skeibo velforening Kjell Åge Olsen    
Skeikampen hyttegrend Leif-Tore Bugge    
Snippen grendelag Thomas Wold Johansen    
Sollia velforening      
Steinshagen vel Petter Leine    
SU for fritidsboliger Skei-Austlid Jens Engelstad jens.n.engelstad@marfloat.no  
Svatsum vel Tor Egil Hagen tehagen01@gmail.com  
Synstegardsetra Svein Fyksen sfyk@gmail.com  
Turrsvea velforening Ole Morten Granum    
Vassenden vel Bjørg Ø. Simonsen bjorgos55@gmail.com  
Viknekjølen hytteeierforening Tore Stangebye    
Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid Torolv Bjørnsgaard torolv.bjornsgaard@gmail.com  
VærSkei-sør hytteforening Thor Johansen thor@holdbart.no  
VærSkei-nord hytteforening Esten Solberg solbergesten@gmail.com