Gausdal har et rikt kulturliv med sine over 150 registrerte lag og foreninger. Her gis det tilbud innen et bredt spekter av interesseområder for både gammel og ung. Årlig arrangeres et felles informasjonsmøte mellom alle lag, foreninger og kommunen. I tillegg til dette arrangeres en felles markedsføringsdag for lag, foreninger og næringslivet, Gausdalsdagen, hver høst på Segalstad Bru

BARN- OG UNGDOMSORGANISASJONER

BONDEORGANISASJONER

DIVERSE ORGANISASJONER

IDRETTSORGANISASJONER

KULTURBYGG

SANG- OG MUSIKKORGANISASJONER

VELFORENINGER