Lagmannsretten har fattet følgende enstemmig kjennelse:

  1. Anken forkastes.
  2. Ole Jon Engeland betaler til Gausdal kommune som sakskostnader for lagmannsretten 20.750 - tyvetusensyvhundredeogfemti - kroner innen 2 - to - uker etter forkynning av denne kjennelsen.

Hele kjennelsen kan leses her.