Fagturen er et samarbeid mellom prosjektene "Midtdalsbonden" og "BondeGLØd" og er for gardbrukere i midt- og sør-Gudbrandsdalen. Det blir en rundtur med buss og vi besøker 4 gardbrukere som nylig  har bygd nytt fjøs eller bygd om eksisterende. I to av fjøsene er det mjølking med robot, ellers er det grav og karusell. Fellesnevner for disse gardbrukerne er mjølkeproduksjon, velfungerende drift og engasjement. Forskjellene gjelder byggløsninger, materialvalg, utgangspunkt, driftsløsninger mm. For å få mest mulig faglig igjen for turen har vi med  byggteknisk rådgiver Øyvind Schiager fra Landbruksrådgivinga Hedmark.

Turen er onsdag 18. mars. Pris pr. bruk 300,-. Påmelding innen 13. mars til Anita Kokslien på epost: anita.kokslien@gausdal.kommune.no eller telefon 61 22 45 48