Stortingspolitikerne Ingunn Foss (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Morten Ørsal Johansen (Frp) og Odd Omland (A) stiller i panelet. Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse innleder møtet. Hallvard Grotli, politisk redaktør i GD, er møteleder.

Bli med på debatten om hvordan rammebetingelsene for landbruket skal være!

Vegmuseet, 27. januar, kaffe fra kl. 18.30. Møtet starter 19.00.