Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett har vært ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Kommunen tilbyr ledige boligtomter på forskjellige steder i kommune. Her kan du lese mer om hvorfor du bør velge Gausdal.

Gausdal kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen, uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Gausdal kommune er organisert i 7 enheter, i en tonivåmodell. Det betyr at avgjørelser skal tas nærmest mulig brukerne. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / HMS og personal. Kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør deler ansvaret for oppfølgingen av enhetene. 

Slagordet i kommuneplanens samfunnsdel er: “Sammen får vi det til!”. Arbeidsgiverstrategien i Gausdal kommune skal sørge for at ledere og ansatte arbeider i felles retning for å nå kommunens hovedmål: å gi riktige tjenester til rett tid med rett kvalitet.

Dette er verdigrunnlaget vårt:

 • LOJALITET

Vi er lojale overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas

 • RESPEKT OG OMSORG

Vi viser respekt og omsorg for hverandre og for brukerne av våre tjenester

 • TRIVSEL OG MEDVIRKNING

Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medarbeiderne tar ansvaret for helheten og bidrar med sine evner og kunnskaper

Vi arbeider med å utvikle organisasjonskulturen utfra en styrkebasert tilnærming.  Styrkebasert = man har fokus på det som er positivt:

 • positive forventninger,
 • personlig styrke og kompetanse,
 • løsningsfokus og ressurser,
 • samarbeid og felles engasjement (gjøre hverandre gode)
   

Ledige stillinger

StillingFrist
Strategisk rådgiver for Lillehammerregionen27.02.2023
Boveileder med vaktmesteroppgaver, 100% fast stilling 10.02.2023
Saksbehandler ved Teknisk enhet, 100% fast stilling15.02.2023
Sommervikarer 2023 i Helse og omsorg og Habilitering22.02.2023
Sykepleier eller vernepleier ved Forsettunet, 100% fast stilling01.03.2023
Sommervikarer 2023 ved Flatavegen 05.03.2023
Personlige assistenter i Hjemmetjenesten, flere stillinger i ulike størrelser Fortløpende
Renholdsvikarerfortløpende
Korttidsvikarer innenfor barnehage, SFO og skole for skoleåret 2021/2022fortløpende
Tilkallingsvikarer med mulighet for engasjement innen habiliteringfortløpende
Støttekontaktfortløpende
Besøkshjem, fritidskontakter og leksehjelp til barn og ungdom fortløpende
Tilkallingsvikar og helgestillinger ved Flatavegen 2fortløpende
Korttidsvikarer i helse og mestring.fortløpende

 

Trinn 1 - Registrering/innlogging

 • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
 • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte epostadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
 • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget servicetorget@gausdal.kommune.no eller  tlf. 61 22 44 00.

Trinn 2: Slik søker du

 • Logg deg inn og følg instruksene.

 

Merk: Alle felt som er merket med rød stjerne, må fylles ut for å få lagret opplysningene

 

Felles for stillingene

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du her. For hjelp med pålogging ta kontakt med Servicetorget tlf.61 22 44 00. Bruk Chrome, Firefox eller andre nyere oppdaterte nettlesere. Ved bruk av Internett explorer kan det medføre at innlevering feiler.

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.