Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett har vært ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Kommunen tilbyr ledige boligtomter på forskjellige steder i kommune. Her kan du lese mer om hvorfor du bør velge Gausdal.

Gausdal kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen, uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Gausdal kommune er organisert i 7 enheter, i en tonivåmodell. Det betyr at avgjørelser skal tas nærmest mulig brukerne. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / HMS og personal. Kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør deler ansvaret for oppfølgingen av enhetene. 

Slagordet i kommuneplanens samfunnsdel er: “Sammen får vi det til!”. Arbeidsgiverstrategien i Gausdal kommune skal sørge for at ledere og ansatte arbeider i felles retning for å nå kommunens hovedmål: å gi riktige tjenester til rett tid med rett kvalitet.

Dette er verdigrunnlaget vårt:

 • LOJALITET

Vi er lojale overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas

 • RESPEKT OG OMSORG

Vi viser respekt og omsorg for hverandre og for brukerne av våre tjenester

 • TRIVSEL OG MEDVIRKNING

Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medarbeiderne tar ansvaret for helheten og bidrar med sine evner og kunnskaper

Vi arbeider med å utvikle organisasjonskulturen utfra en styrkebasert tilnærming.  Styrkebasert = man har fokus på det som er positivt:

 • positive forventninger,
 • personlig styrke og kompetanse,
 • løsningsfokus og ressurser,
 • samarbeid og felles engasjement (gjøre hverandre gode)
   

Ledige stillinger

Stilling Frist
Besøkshjem, fritidskontakter og leksehjelp til barn og ungdom  Fortløpende
Sykepleier ved Forsettunet, 100% fast 15.05.2021
Rektor ved Forset skole ledig fra 01.08.2021  16.05.2021
Vil du gjøre en forskjell i kommunehelsetjenesten i sommer? Vi søker 2-3 sykepleiere/sykepleierstudenter i perioden juni -august 2021  25.05.2021
Kommunepsykolog- psykologspesialist/psykolog, 100% fast fra 01.08.2021  06.06.2021
Psykolog/behandler, 100% engasjement fra 01.08.2021 til 31.07.2022 med mulighet for fast ansettelse 06.06.2021
Miljøterapeut/miljøarbeider, 100% engasjement fra 01.09.2021 til 31.07.2022 med mulighet for forlengelse  06.06.2021
Leder av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), 100% fast  06.06.2021
Korttidsvikarer i helse og mestring. fortløpende
Korttidsvikarer for skole og SFO fortløpende
Støttekontakt fortløpende

 

Trinn 1 - Registrering/innlogging

 • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
 • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte epostadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
 • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget servicetorget@gausdal.kommune.no eller  tlf. 61 22 44 00.

Trinn 2: Slik søker du

 • Logg deg inn og følg instruksene.

 

Merk: Alle felt som er merket med rød stjerne, må fylles ut for å få lagret opplysningene

 

Felles for stillingene

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du her. For hjelp med pålogging ta kontakt med Servicetorget tlf.61 22 44 00

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.