Forset skole er en barneskole med 104 elever. Skolen har 17 ansatte i 14 årsverk, fordelt på skole, SFO, merkantilt og renhold. Forset skole ligger i nærheten av barnehage og ungdomsskole, og har gode uteområder for fysisk aktivitet, lek og læring.

Rektor er også enhetsleder. Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med rådmannen, ansvarlig for kommunens totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / internkontroll / HMS / medarbeiderne i sin enhet. Enhetslederne:
•    har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren
•    må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom lederforum / nettverk mv.
•    har ansvar for organiseringen av enheten sin

Gausdal kommune har fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Vi arbeider mye med kvalitetsutvikling og internkontroll, med Lean som et sentralt verktøy for forbedring.

Gausdalsskolen har 3 satsingsområder nå:
•    Okt læringsutbytte for alle elever
•    Økt fokus på tilpasset opplæring og tilrettelegging for reduksjon av antall elever med enkeltvedtak.
•    Tydelig ledelse på alle plan; på kommunenivå, i skoleledelse, i teamledelse og i klasseledelse.

Vi arbeider også sammen med Lillehammer kommune om «idrett i skole», - for blant annet økt kvalitet og tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget.

Forset skoles eget satsingsområde nå er vurdering for læring.

Vi søker en engasjert og tydelig leder som:
•    er god til å spille på lag og lede prosesser
•    har ambisjoner på elevenes vegne
•    er opptatt av systematisk kvalitetsutviklingsarbeid
•    har fokus på personalutvikling for positiv bedriftskultur, godt arbeidsmiljø, høyt nærvær og kompetansemobilisering
•    har evne til å bruke ulike møtearenaer for ledelse, medvirkning og brukerdialog
•    trives i et hektisk arbeidsmiljø med mange aktiviteter

Kvalifikasjoner:
•    Høyskole/lærerutdanning, gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse.
•    Erfaring fra skoleledelse er ønskelig.

Stillingen er ledig fra 01.08.2014. Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Vi tilbyr:
•    Kontinuerlig lederutvikling.
•    Konkurransedyktig lønn.
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

  • rektor/enhetsleder Stig Rune Dalane, tlf. 478 77 847
  • kommunalsjef Brit-Olli Nordtømme, tlf. 995 53 646

Søknadsfrist: 13. mai 2014

Søknadskjema kan fåes på kommunens servicetorg tlf. 61 22 44 00 eller hentes her. (DOC) (PDF) Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknaden sendes Gausdal kommune, serviceenheten, 2651 Østre Gausdal. Søknaden kan også sendes elektronisk til postmottak@gausdal.kommune.no

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest.