Gausdalsskolen kan ha behov for lærere i faste og midlertidige stillinger og i ulike stillingsstørrelser.

Ønskede fagområder
Ved Gausdal ungdomsskole søker vi spesielt etter en spesialpedagog med undervisningskompetanse i norsk, matematikk eller engelsk.

Ut over dette har vi spesielt behov for lærere med kompetanse innenfor:
Begynneropplæring.
Basisfagene; engelsk, matematikk og norsk.

Krav til utdanning

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Fortrinnsvis 30 studiepoeng i to basisfag for stillinger i barneskolen.
 • Fortrinnsvis 60 studiepoeng i basisfag for stillinger på ungdomsskolen.
 • For øvrig vises til gjeldende avtaleverk.


Kvalifikasjoner

 • Vi søker dyktige lærere med høy faglig kompetanse.
 • Du har god IKT-kompetanse, og gjerne erfaring med bruk av IKT i opplæringen.


Personlige egenskaper

 • Du har et positivt menneskesyn og skaper gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.
 • Du er en engasjert person som motiveres av å få gode elevresultater.
 • Du er en dyktig klasseleder som etablerer god og tydelig struktur i klasserommet.
 • Du organiserer og gjennomfører undervisningen på måte som fremmer læring, helse og trivsel.
 • Du støtter elevene i læringsarbeidet, motiverer til arbeidsinnsats og stiller positive forventninger til elevens utvikling.
 • Du evner å reflektere, planlegge, tenke analytisk og helhetlig.
 • Du er selvstendig og trygg på deg selv.
 • Du er positiv til å jobbe i team og har gode samarbeidsevner.
 • Du er endringsvillig, kreativ og ikke redd for å prøve ut nye didaktiske ideer eller læremidler.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 9. mars 2018

Søknad lærere merkes: 18/307

Kontaktperson: Pedagogisk rådgiver Gunhild Hjelstuen, tlf:. 917 99 793