Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører.

Gausdalsskolen har felles verdigrunnlag, fokusområder og målsetninger, i tillegg til at det foregår egne utviklingsarbeider ved den enkelte skole. I gausdalsskolen har vi spesielt fokus på systematisk leseopplæring, økt grad av tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering. I tillegg starter vi i 2016 utprøving av nye digitale læremidler i opplæringen.

Vi har en målsetning om å oppnå gode læringsresultater, faglig og sosialt. I samarbeid med øvrig personale blir du ansvarlig for dette arbeidet - med fokus på godt læringsmiljø, høyt læringstrykk og vurdering.

Her finner du full utlysningstekst og søknadsskjema.

Velkommen som søker!