Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Legevakt
Telefon:61 25 14 50
Postadresse:2609 Lillehammer
Besøksadresse:Sykhuset Innlandet Lillehammer Anders Sandvigsgt 17 2609 Lillehammer

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2016-01-06 11:59
Gyldig fra2009-05-11