Hallene er også egnet til utstillinger, konserter m.m. 

Søknad med angitt leieformål og ønsket tid sendes innen 15.05.2018 til:  

Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2649 Østre Gausdal. 

E-post: gausdal.vdg@oppland.org    

Spørsmål kan rettes til tlf.: 61 22 42 00