Det er stort press på hallene, så oppgi leieformål, aldersgruppe, ønsket dag og klokkeslett når du søker om halltid. Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt, men i samråd med idrettsrådet forsøkes de innfridd så langt det er mulig.

På grunn av korona- situasjonen vil oppstart skje i henhold til enhver tids gjeldende regelverk for smittereduserende tiltak.

Søknad med angitt leieformål og ønsket tid sendes innen 25.05.2020 til:  

Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2649 Østre Gausdal. 

E-post: gausdal.vgs@oppland.org    

Spørsmål kan rettes til tlf.: 61 22 42 00