Servicetorget har åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 tlf.: 61 22 44 00. Servicetorget kan også kontaktes via epost: servicetorget@gausdal.kommune.no

Lokalene kan leies til møter, arrangementer, private arrangement etc. Skal det brukes lyd, lys eller projektor må det opplyses om dette i forkant. Det inngås skriftlig leiekontrakt.

Leieprisene for lokalene reguleres jevnlig av kommunestyret. Dagens priser finner du her.