Servicetorget har åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 tlf.: 61 22 44 00. Servicetorget kan også kontaktes via epost: servicetorget@gausdal.kommune.no

Lokalene kan leies til møter, arrangementer, private arrangement etc. Skal det brukes lyd, lys eller projektor må det opplyses om dette i forkant. Det inngås skriftlig leiekontrakt.

Eventuell servering kan bestilles på Brua bakeri og kafé tlf.: 913 41 460

Leieprisene for lokalene er under revidering og skal legges frem for kommunestyret i løpet av høsten. Dagens priser finner du her.