Dette gjelder for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Gausdal Arena er åpnet, men styrkerommet og garderober vil fortsatt være stengt.

Ansvar for gjennomføring

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes. Norges idrettsforbund og de ulike særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger for hvordan aktivitet kan gjennomføres i tråd med de generelle anbefalingene for forebygging av smitte.

Risiko for smitte ved idrettsaktiviteter

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på forskjellige måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  • Dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende; Gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.
  • Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte.
  • Man er smittsom i en tid før man utvikler symptomer, noe som kan ha betydning i en treningssituasjon med tung pust og nærhet til andre. Mange andre aktiviteter og idretter er forbundet med bruk av utstyr eller delte fasiliteter, som kan være vanskelig å holde smittefrie.

Smittevernveileder:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning