Reglene for hygiene, avstand med mer er samlet i denne plakaten. Alle som skal bruke Linflåa plikter å gjøre seg kjent med og følge disse.

I tillegg må alle følge reglene om å være friske og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon hvis man skal møtes. Host i papirlommetørkle (kastes etter hver gang) eller albuekroken. Ikke ta på ting unødvendig, hold hendene for deg selv.

Les smittevernreglene her.